Каква е връзката на тютюнопушенето и захарния диабет тип 2?

Каква е връзката на тютюнопушенето и захарния диабет тип 2?

Тютюнопушенето и диабет тип 2 имат значителна взаимовръзка, като пушенето се явява важен рисков фактор за развитието и прогресията на диабета. Пушачите са изложени на 30-40% по-висок риск от развитие на диабет тип 2 в сравнение с непушачите. При хората, които вече имат диабет и продължават да пушат, управлението на заболяването се усложнява, като се забелязва увеличение на нивата на гликиран хемоглобин и по-големи проблеми с дозирането на инсулина.

Тютюнопушенето влияе на инсулиновата резистентност, която е ключов фактор в развитието на диабет тип 2. При пушачите с диабет съществува два пъти по-висок риск от намалена преживяемост и по-висока смъртност в сравнение с непушачите. Освен това, комбинацията от диабет и пушене увеличава риска от развитие на усложнения като диабетна нефропатия (бъбречно заболяване) и диабетна ретинопатия (увреждане на ретината).

Препоръчва се на хората с диабет, които пушат, да се консултират със своя лекар ендокринолог относно възможностите за отказване от тютюнопушенето и да въведат здравословни промени в начина си на живот, включително редовни упражнения и балансирано хранене, за да намалят свързаните рискове и да управляват по-добре своето здравословно състояние.

Д-р Мария Калинкова, ендокринолог