Онлайн BMI Калкулатор

BMI или Body Mass Index – в превод индекс на телесната маса е един от най-популярните начини за диагностициране на затлъстяване или недохранване. Резултатът от BMI е число, което посочва степента на риск за здравето въз основа на телесната маса и височината. Формулата за изчисление на BMI е:

BMI = телесната ви маса в kg / (височина в m)2

BMI Състояние Риск за здравето
Под 18.5 Поднормено тегло Среден към висок
18.5 - 24.9 Нормално тегло Нисък
25.0 - 29.9 Наднормено тегло Среден
30.0 и повече Затлъстяване Висок

BMI Калкулатор

Моля, попълнете данните си в калкулатора. Необходими са телесна маса и височина.