Калулатор на Индекс за инсулинова резистентност

Рискът от инсулинова резистентност може да се определи от кръвната захар на гладно и нивото на инсулин на гладно.

Това изчисление се нарича още “HOMA индекс”. Съкращението “HOMA” означава Хомеостаза М.odel А.оценяване.

За да се определи индексът HOMA, се изисква празна кръвна проба. Стойностите за Кръвна захар и за хормона инсулин открити. В зависимост от това дали нивото на кръвната захар е в mg/dl или в mmol/l е посочено, стойностите се вмъкват в конкретна формула. След това резултатът се сравнява със скала (виж таблицата по-долу), която предоставя информация за риска от инсулинова резистентност. Инсулиновата резистентност е решаваща характеристика за явен захарен диабет тип 2.

HOMA IR Калкулатор

Моля, попълнете данните си в калкулатора.