Какво представляват невроендокринните тумори или НЕТ?

Какво представляват невроендокринните тумори или НЕТ?

Около 12 000 човека се диагностицират всяка година с невроендокринен тумор или НЕТ, но какво точно е това и къде най-често се открива?

Какво са НЕТ?

От самото име на този вид тумори се разбира, че те съдържат както клетки на нервната система, така и ендокринни клетки, произвеждащи хормони. 

  • НЕТ са тумори, които могат да се развият навсякъде, където има ендокринни клетки.
  • Производството на хормони от тези тумори регулира множество функции – растеж, репродукция, метаболизъм.
  • Най-честите локализации на тези тумори са бели дробове, тънки черва и панкреас.
  • Всички невроендокринни тумори се считат за злокачествени като развитието зависи от тяхната агресивност. 

Какви са най-честите симптоми?

  • Хормонални: диария, язви на стомаха, висока кр.захар
  • Механични: могат да притискат важни органи или да доведат до стоп във работата на четвата/ илеус/

Как се откриват?

Най-чувствителните методи за откриване на НЕТ са образните – скенери, рентген или ехография.

Какво е необходимо да знаете?

Ранната диагностика и лечение са от изключителна важност за по- успешно лечение на пациентите.

Къде, как и кога е започнало лечението определя изхода от болестта.

В Европа 90% от болните имат > 1 година преживяемост, а 89% имат над 5-годишна преживяемост.

Д-р Мария Калинкова, ендокринолог