Лошият контрол на захарния диабет – рисков фактор за по-тежко протичане на пневмоничната инфекция

Лошият контрол на захарния диабет – рисков фактор за по-тежко протичане на пневмоничната инфекция

Гост на седмицата – д-р Венцислав Димитров, пулмолог в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Пневмонията представлява Остра инфекция на белодробния паренхим (на респираторния отдел, обхващащ респираторните бронхиоли, алвеоларните ходове и алвеоли), протичаща с:

 • поне два от следните симптоми – температура, втрисане, остра кашлица (с или без експекторация) или хронична кашлица с промяна в цвета на храчките, плеврални болки, задух, обща отпадналост, промени в съзнанието при по – възрастни болни;
 • аускултаторни данни за пневмония – крепитации или късни инспираторни пукания на ограничен участък, влажни хрипове, скъсен перкуторен тон, усилен (при инфилтрат) или намален (при плеврален излив) гласов фремитус, бронхиално дишане, плеврално триене;
 • нови инфилтративни промени в рентгенографията на гръдния кош, за които няма друго обяснение като белодробен оток или инфаркт;
 • лабораторни промени – левкоцитоза/левкопения, повишаване на ЦРП или СУЕ.

Може да бъде причинена от бактерии, вируси, гъбички, химични вещества, аспирация. Може да съпътсва други заболявания като онкологични /мантелна пневмония/, белодробна тромбемболия /инфаркт пневмония/. 

Диагнозата се поставя въз основа на клинични, образни, лабораторни промени

Рисковите фактори за развитието на пнемония са многобройни– възраст /пациенти над 65-годишна възраст/, предходна инфекция, отслабена имунна система (ХИВ-СПИН, с-е след трансплантация на органи, онкологично заболяване, дългосрочна употреба на КС), хронични белодробни заболявания (ХОББ, бронхиектазна болест, кистична фиброза), хронични сърдечни заболявания (декомпенсирана сърдечна недостатъчност), анемия, захарен диабет. Злоупотреба с наркотици и алкохол, увеличаващи риска от аспирационна пневмония. Излагане на въздействието на определени химикали, замърсители, мръсен въздух или токсични изпарения.

Пневмонията е водеща причина за хоспитализация в световен мащаб. Лечението се осъществява с антибиотици, антимикотици, противовирусни- в зависимост от причинителя, муколитици, общоукрепващи средства.

Захарният диабет като социалнозначимо забляване засяга милиони хора по света. Тенденциите сочат, че бройката на болните от захарен диабет ще продължи да се повишава. Нарастващото разпространение на захарен диабет и други хронични заболявания се допуска, че са движещ фактор за нарастващата тежест на хоспитализациите, свързани с инфекции, в това число и пневмония. Респираторните инфекции са най-голямата група заболявания, които се асоциират със захарен диабет.      

Многобройни данни от различни проучвания показват, че:

 • Захарният диабет повишава риска от хоспитализация по повод пневмония, придобита в обществото /ППО/. 
 • Захарният диабет повишава възможността за нужда от интензивно лечение и престой в реанимация при пациенти с ППО
 • Самото протичане на ППО при пациенти със захарен диабет обикновено е по-затегнато и удължава времето за престой на пациента в болницата. 
 • Пациентите със захарен диабет особено нелекуван или с лош контрол показват по-висока смъртност от пневмония с всякакъв причинител спрямо останалата популация. Това от своя страна води до честата колаборация между пулмолог и ендокринолог при тази група болни.
 • При тежко протичане на пенвмония при пациенти с декомпенсиран захарен диабет се наблюдава по-голяма вероятност за формиране на разпад и белодробна гангрена в сравнение с останалата популация.

И мъжете и жените със захарен диабет са със сходен риск от усложнена пневмония. Според Американската диабетна асоциация инфекциите са важен проблем за хората с диабет, поради неспособността на имунната система да се бори ефективно с нахлуващите патогени. Проведени са множество проучвания за определяне на свързаните с диабета механизми, които нарушават защитата на гостоприемника срещу патогени т.е. водят до понижен имунитет. Тези механизми включват потискане на производството на цитокини, дефекти във фагоцитозата, дисфункция на имунните клетки и неспособност да се убият микробите. Хипергликемичното състояние при пациенти със захарен диабет прави условията в организма по податливи за размножаването на патогените.

Как да сведем възможностите за усложнено протичане на пневмонията при пациенти със захарен диабет до възможния минимум:

 1. Редовна консултация със специалист- ендокринолог
 2. Стриктен контрол на нивата на кръвна захар и нивата на HbA1c (гликиран хемоглобин);
 3. Пневмококова ваксинация и приложението на противогрипна ваксина се препоръчват от повечето ръководства като ефективни възможности за превенция на ППО при пациенти със захарен диабет; 
 4. При протрахирани инфекции на дихателната система с персистиращ фебрилитет и продуктивна кашлица да се потърси помощ от пулмолог.