Д-р Мария Калинкова е родена в гр. Петрич и израснала в гр. Гоце  Делчев.

Завършва основното си образование в гр. Гоце Делчев ПМГ “ Яне Сандански” с изучаване на математика и физика. Печели награди в редица олимпиади и състезания по математика и рисуване. Владее английски  и немски език. 

През 2009 г. започва висшето си образование в МУ- София - специалност медицина.  Завършва с отличие през 2016 г. 

По време на следването си работи като доброволец към ВМА - Кожна клиника за 1 година, както и към Отделението по ендокринология към Пета градска болница - гр. София. 

През  2016 до 2017 г. работи като лекар- ординатор в Отделението по Ендокринология на Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда

От 2017-2021г. специализира ендокринология и болести на обмяната в Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда. Придобива специалност по Ендокринология през  2021г. 

От 2021 г. до момента работи като специалист по ендокринология в Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда и в ДКЦ „Токуда“

От 2021 г. до момента работи като консултант по ендокринология към “Лабдерма д-р Калинкови” в гр. Гоце Делчев. 

От 2021 г.  до момента работи като хоноруван асистент по вътрешни болести и ендокринология към СУ “Св. Климент Охридски”

От 2022 г. до момента работи като консултант по ендокринология към МЦ “Неовитро”, гр. София. 

От 2022 г. до момента работи като консултант по ендокринология към МЦ “СОТ 161”, гр. София. 

Член е на Български лекарски съюз (БЛС), Българското дружество по ендокринология  (БДЕ), Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания ( BASORD) и Българската  асоциация по ултразвук в медицината ( БАУМ), член на EASO obesity  Early Career Network. Член  е на АСМБ към МУ-София от 2010г.

Научните й интереси основно са свързани с превенция и лечение на затлъстяването и заболявания на щитовидна жлеза  и репродуктивни нарушения. 

  • Взима участие в организацията  на лагери  за деца с цел борба на затлъстяването. 
  • Участва в благотворителна дейност за обучение на младите кадри и прегледи в трудно- достъпните райони като член на Фондация “Практикум”.
  • Участва като доброволец в Национална програма „Детско здраве“ към УМБАЛСМ „Пирогов“. 
  • Взима участие като лектор и модератор  в редица конгреси и семинари в България, Ирландия, Испания, Румъния, Австрия и Холандия в сферата на затлъстяването, метаболитния синдром и тиреоидологията. 

Има публикации в редица български и чуждестранни списания по тематики, свързани със затлъстяването, захарния диабет, метаболитната хирургия и болестите на щитовидната жлеза и репродуктивната медицина. 

Участва в научни проекти към МУ- София, свързани със затлъстяването и метаболитния синдром.

От 2022г. е член на редакторския колектив към списание “ Медикъл”. 

Взима активно участие в борбата с пандемията от Ковид-19 от 2020-2022 г. в звена за интензивно лечение,  както и в лечението на ендокринните заболявания, предизвикани от Ковид-19. 

От 2022 г. е член на Управителния съвет на Младежката секция към Столичната лекарска колегия на БЛС, отговорник ресор "Продължаващо медицинско обучение". Стремежът й е да се подобрят условията за работа и развитие на младите лекари в България. 

Въпреки сериозната си заетост, д-р Мария Калинкова е истински пример и вдъхновение за грижа и внимание към здравето на тялото и душата. Истинска страст за нея е спортът, с което като истински професионалист дава и личен пример и мотивация на своите пациенти и на хората около себе си. Хобитата й не се изчерпват с това и в малкото си свобосно време се отдава на талантът си от дете - да рисува, а също така и да чете книги и слуша музика. 

За мен - Изображение 1